Ponca Jazz Records/Norsk Jazzforlag MusicStore
Text-book/Lærebok: Rolf Kristensen: Voicing

Text-book/Lærebok: Rolf Kristensen: Voicing


Text-book (only in Norwegian) / Lærebok:

Forfatter: Gitarist og amanuensis Rolf Kristensen

* Et harmonisk konsept som tar for seg besifring, improvisasjon og superimpositions innenfor ulike akkordtrukturer.

* Boken inneholder også en eksempel-CD.

Læreboken har fått fantastiske anbefalinger fra lærere ved to tunge utdanningsinstitusjoner - NTNU Jazzlinja i Trondheim og Rytmisk Musikkonservatorium i København

ISBN 82-92521-05-4

335 NOK